Aanhangwagen Huren? Pak ’n Bak!

Om een aanhangwagen te huren vragen we u de gewenste aanhangwagen van tevoren te reserveren.

Dat kunt u doen door ons te bellen of via www.paknbak.nl

Voorwaarden verhuur van diverse aanhangers

Met welk rijbewijs mag u een auto met aanhanger besturen.

Met rijbewijscategorie B mag u met een auto:

  • een aanhanger van maximaal 750 kilo (leeggewicht + laadvermogen) gebruiken.
  • een aanhanger zwaarder dan 750 kilo (leeggewicht + laadvermogen) gebruiken als de auto en aanhanger
    samen niet boven de 3.500 kilo (leeggewicht + laadvermogen) uitkomen.
  • De aanhanger mag zwaarder zijn dan de lege auto.

Bij ondertekening van het huurformulier verklaart de huurder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Een eventuele hieruit voortvloeiende bekeuring komt voor rekening van de huurder.

Snelheid

In Nederland geldt voor rijden met een aanhanger een maximumsnelheid van 90 km/per uur.

Trajectcontrole

Op steeds meer snelwegen is trajectcontrole van toepassing. Bij auto's met aanhanger signaleert het systeem aan de hand van de afmetingen en/of het kenteken dat er een andere maximumsnelheid van toepassing is, te weten 90 km/ per uur. Houdt hier rekening mee!

Let op!

Huurder dient bij teruggave de aanhanger schoon in te leveren.

Schoonmaakkosten bedragen € 30,00

Bij ondertekening van het huurformulier verklaart huurder alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en verklaart kennis te hebben genomen

van en akkoord te gaan met de bovenstaande voorschriften en de huurvoorwaarden vermeld op de achterzijde van het huurformulier.